Společnost WFG CONSULTING CZ s.r.o. zajišťuje klientům komplexní služby v oblasti finančního poradenství a zprostředkování úvěrů.
Navrhujeme optimální cestu k získání finančních prostředků pro Váš záměr.
Poskytneme pomoc při řešení problémů s dlouhodobým i krátkodobým financováním formou private equity resp. bankovních úvěrů, radíme klientům v rámci ekonomického poradenství, analýz a konzultací při formování podnikatelských záměrů.

Naše společnost úzce spolupracuje se slovenskými sesterskými společnostmi WFG Consulting s.r.o. a WFG development s.r.o.

O nás

Pro naše klienty poskytujeme pomoc v rámci poradenské, konzultační činnosti, zprostředkování úvěru a pomáháme i se získáváním nových partnerů potřebných k realizaci nápadů a nových kontraktů.

Zabýváme se vyhledáváním výhodných investic a perspektivních podnikatelských záměrů, které následně pomáháme realizovat, rozvíjet a spolufinancovat.

V rámci poradenství pomáháme se zabezpečením úvěrů, reportů, analýz, auditů, hlášení a přehledů. Vypracujeme interní směrnice a plány pro financování, kontrolu hospodárnosti a vynakládání prostředků dle individuálních požadavků klienta.
Zároveň nabízíme možnost tyto záměry po vyhotovení se souhlasem klienta spolufinancovat a sdílet se zkušenějšími a ověřenými investory. Portfolio těchto investorů vzniklo na základě dlouhodobých vztahů, profesionálních referencí a výsledků z předchozí spolupráce.

Pracujeme se širokým spektrem inovativních služeb v různých odvětvích a oborech a přestože posuzujeme případy na empirickém základě nebráníme se novým konstrukcím.

Veškeré informace v souvislosti s obchodním případem klienta, se kterými se naše společnost seznámí, se považují za důvěrné a budou použity výhradně pro interní využití v rámci společnosti WFG CONSULTING CZ s.r.o ve prospěch klienta. Nebudou postoupeny třetím osobám bez souhlasu klienta.

Služby

Naše služby jsou určeny pro firmy, které hledají pro svá aktiva a plánované investice výhodné financování a potřebují podporu v podobě rozvojového, venture kapitálu z externích zdrojů nebo od bankovního domu.

Zajišťujeme financování pro:
• Pozemky
• Bytovou výstavbua a rezidence
• Polyfunkční budovy
• Obchodní a administrativní prostory
• Logistiku a lehký průmysl

Podmínky:
• Financování podnikatelských záměrů od 25 mil. do 1,3 miliardy CZK
• Minimální míra angažovanosti klienta: 25 % z celkové výše investice. (V případě nižší angažovanosti dokážeme nabídnout private equity resp. spoluinvestora)
• Forma kolaterálu: nemovitost, pozemek, akcie, vlastní equitou, podíl ve společnosti. (Ručení technologiemi není možné).
• Úroková sazba závislá na výši ručení.
• Odklad splátek jistiny.
• Individuální doba splácení (až 20 let).
• Předčasné splacení jistiny bez poplatků a sankcí v kterékoli době splácení.
• Refinancování závazků
• Refinancování závazků nebo nevýhodného úvěru ve spolehlivé bance s historií. Přechod z krátkodobé soukromé půjčky, leasingu, nebankovní spol. na dlouhodobý, stabilní, bankovní úvěr. Možnost snížení úrokové sazby stávajícího úvěru.

Formulář


Kontakt

WFG Consulting s.r.o.
Šancová 48 811 04 Bratislava-Staré mesto
E-mail: wfgroup@wfgroup.sk
Tel.: +421 (0) 918 564 322

WFG development s.r.o.
Šancová 48 811 04 Bratislava-Staré mesto
E-mail: wfg@wfgdevelopment.sk
Tel.: +421 (0) 918 371 474

WFG CONSULTING CZ s.r.o.
Belgická 115/40 120 00 Praha 2
E-mail: wfg@wfgconsulting.cz
Tel.: +421 907 130 459